top of page

CONTACT

Bezoek ons

bijkantoor

Burgenäckerstrae 6

74889 Sinsheim, Duitsland

info@jrd-coatings.de

Tel: 07260 849356

openingstijden 

ma - vr: 7.00 - 22.00 uur

​​ Zaterdag: 8u - 22u

​ Zondag: 8u - 23u

Klantenservice

info@jrd-coatings.de

Tel: 07260 849356

Bedankt voor het indienen!

PLAATS

EUROPA

hoofdkantoor

Außenlager Sinsheim

Burgenäckerstrae 6

74889 Sinsheim, Duitsland

info@jrd-coatings.com

Tel: 07260 849356

74889 Sinsheim

info@jrd-coatings.com

Tel: 07260 849356

afdruk

Inhoudelijke verantwoordelijkheid 
volgens § 10 paragraaf 3 MDStV:

Directeur

Ons btw-nummer:      

JRD gespecialiseerde groothandels

Postadres:

JRD gespecialiseerde groothandels
Burgenäckerstrae 6
74889 Sinsheim, Duitsland

Jutta Demel

E-mail: demel@jrd-coatings.de

Telefoon: +49 (0) 7260 849 356
Fax: +49 (0) 7260 849 354

DE286476321

Afbeeldingen:

Alternatieve geschillenbeslechting conform artikel 14, lid 1 van de ODR-VO en artikel 36 van de VSBG

Ons beeldmateriaal, dat niet door ons zelf is gemaakt, 
komt van Wix en iStock

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting  (OS), die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Disclaimer van aansprakelijkheid

1. Beperking van aansprakelijkheid 

2. Externe links 

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Met naam gemarkeerde bijdragen weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder leidt niet tot een contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.
 


Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Toen de externe links voor het eerst tot stand werden gebracht, controleerde de aanbieder de inhoud van derden op juridische overtredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen aan het licht. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigendom overneemt. Een constante controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van wetsovertredingen. Als we echter kennis nemen van wettelijke overtredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd. 

 

3. Auteursrechten en aanvullende auteursrechten 


De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor de verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd dupliceren of verspreiden van individuele inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan. 
De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming. 


 

4. Privacy 


Door de website van de aanbieder te bezoeken, kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina's) worden opgeslagen. Deze gegevens behoren niet tot de persoonsgegevens, maar zijn geanonimiseerd. Ze worden alleen voor statistische doeleinden geëvalueerd. Het zal niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. 

De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken vertoont en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.
Het gebruik van de contactgegevens in het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens. 
Bron: Disclaimer van Juraforum.de & Expert-Branchenbuch.de 

 

5. Google Analytics 


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en te installeren: http:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

Stockists
Map
Impressum
bottom of page